$co; }; ?> O nás » CPPPaP Michalovce

O nás

 

Naše zariadenie vzniklo 1.marca 1969 ako Pedagogicko-výchovná poradňa a Stredisko pre voľbu povolania s pôsobnosťou na území okresu Michalovce.

V súlade s novým územno-správnym členením bola v roku 1998 zriadená Pedagogicko-psychologická poradňa v Sobranciach.

Od 1.1.2006 naše zariadenie získalo právnu subjektivitu, prišlo k personálnej i materiálnej delimitácii PPP Sobrance, čím sa stala alokovaným pracoviskom PPP Michalovce.

Od 1.9.2008 podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  je nový názov zariadenia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.


Štruktúra odborných a ostatných zamestnancov:


Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Pasteľáková

056 642 2657 / 0911 439 400 pastelakova.gabriela@lekosonline.sk / pppmi@lekosonline.sk

Zástupkyňa riaditeľky: PhDr. Monika Havránková havrankova.monika@lekosonline.sk

Vedúca elokovaného pracoviska:

Mgr. Gabriela Čonková 056 652 2080 conkova.gabriela@lekosonline.sk / pppso@lekosonline.sk

Psychológovia:

Mgr. Dagmar Bruňová brunova.dagmar@lekosonline.sk

PhDr. Angela Čörgöová corgoova.angela@lekosonline.sk

Mgr. Monika Hadvabová hadvabova.monika@lekosonline.sk

Mgr. Michaela Mošková moskova.michaela@lekosonline.sk

Špeciálni pedagógovia:

Mgr. Ivo Ozimanič ozimanic.ivo@lekosonline.sk

Mgr. Veronika Čeklejová ceklejova.veronika@lekosonline.sk

Sociálni pedagógovia:

Mgr. Eva Štefanová stefanova.eva@lekosonline.sk

PhDr. Jarmila Titková titkova.jarmila@lekosonline.sk

Sociálno-administratívni pracovníci:

Mária Schnitzerová – 056 688 30 56 schnitzerova.maria@lekosonline.sk

Veronika Gondorčinová – zástup 056 652 2080 popovicova.julia@lekosonline.sk

Mgr. Júlia Horňaková – materská dovolenka

Účtovníčka – hospodárka: 

Lenka Serbáková – 056 688 3055 serbakova.lenka@lekosonline.sk

Upratovačky: 

Lívia Zajacová

Iveta Obitková