$co; }; ?> Zmluvy » CPPPaP Michalovce

Zmluvy

2018


Rámcová zmluva MIPA


Zmluva PZS


2017


Zmluva PZS


Zmluva o vykonaní revízie


Dohoda – adaptačné vzdelávanie ZŠ s MŠ Úbrež


Dohoda – adaptačné vzdelávanie ZŠ s MŠ Bracovce


Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta


Kúpna zmluva


Dodatok – Slovak Telecom, a.s.


Rámcová zmluva MIPA


2016


Zmluva PZS


Dohoda – adaptačné vzdelávanie SOŠ Strážske


Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí adaptačného vzdelávania SOŠ Veľké Kapušany


Zmluva o poskytovaní servisných služieb


Zmluva Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.


Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí adaptačného vzdelávania OA Michalovce


Zmluva o prevedení revízie


Zmluva č.7/60/2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu


Dohoda – adaptačné vzdelávanie SOŠ Veľké Kapušany


Zmluva SANET


Dohoda – adaptačné vzdelávanie OA Michalovce


Zmluva DDS NN Tatry – Sympatia


Zmluva Lekos, s.r.o. Dodatok č.4


Zmluva OOÚ 3


Zmluva OOÚ 2


Zmluva OOÚ 1


Rámcová zmluva MIPA


2015


Dohoda LIVONEC, s.r.o.


Zmluva VÚDPaP


Dohoda – adaptačné vzdelávanie CŠPP Michalovce


Zmluva PZS


Zmluva o prevedení revízie


Zmluva GNOMA, s.r.o.


Zmluva BOZP, PO


Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta


Zmluva ABKALS s.r.o.


2014


Zmluva LIVONEC, s.r.o.


Zmluva PZS


Dodatok č.1 DOXX


Zmluva o prevedení revízie


Zmluva OOÚ


Zmluva BOZP, PO


2013


Zmluva CUBS, s.r.o.


Zmluva GNOMA, s.r.o.


2012


Zmluva Služby mesta Michalovce, s.r.o. 335


Zmluva Služby mesta Michalovce, s.r.o. 333


Zmluva Mesto Michalovce 998


Zmluva Mesto Michalovce 997


Zmluva Lekos, s.r.o. Dodatok č.3


Zmluva Union ZP


Zmluva MIPA


2010


Zmluva Lekos, s.r.o. Dodatok č.2


2009


Zmluva Základná škola Komenského 12, Sobrance


2008


Dodatok č.1 Axa


Zmluva Axa


Zmluva IVeS


2007


Zmluva Lekos, s.r.o.


Zmluva Akadémia vzdelávania


Zmluva SANET


Zmluva PROGRESS SYSTEMS, s.r.o.


Zmluva DOXX


2006


Zmluva Školské výpočtové stredisko


Zmluva SOU stavebné Michalovce


Dodatok č.1 DOXX


Zmluva DOXX2005


Zmluva DDP Pokoj