$co; }; ?> Zmluvy a faktúry » CPPPaP Michalovce

Zmluvy a faktúry

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

 

na základe zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011

 

Zmluvy zverejňujeme v

Centrálnom registri zmlúv

 

Faktúry 2022

2022

 

Faktúry 2021

2021

 

Faktúry 2020

2020

 

Faktúry 2020

2019

 

Faktúry 2019

2018

 

Faktúry 2018

 

2017

Faktúry 2017

 

2016

Faktúry 2016

 

2015

Faktúry 2015

 

2014

Faktúry 2014

 

2013

Faktúry 2013

 

2012

Pre zobrazenie v celom okne klikni na tento odkaz.

2011

Faktúra 001

 

Faktúra 002

 

Faktúra 003

 

Faktúra 004

 

Faktúra 005 časť 1 časť 2

 

Faktúra 006

 

Faktúra 007

 

Faktúra 008

 

Faktúra 009

 

Faktúra 010

 

Faktúra 012

 

Faktúra 013

 

Faktúra 014

 

Faktúra 015

 

Faktúra 016

 

Faktura 017

 

Faktura 018

 

Faktura 019

 

Faktura 020 časť 1 časť 2

 

Faktura 021

 

Faktura 022

 

Faktura023

 

Faktura024

 

Faktura026