$co; }; ?> Dokumenty » CPPPaP Michalovce

Dokumenty

 

Tlačivá pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

 

Tlačivá pre deti zo SZP pred nástupom do školy


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa zo SZP pred nástupom do školy

 

Tlačivá pre žiakov základnej školy zo SZP


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka základnej školy zo SZP 

 

Pedagogické posúdenie žiaka v ZŠ

 

Všeobecné tlačivá


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Prihláška na psychologické vyšetrenie

 

Prihláška na špeciálno-pedagogické vyšetrenie

 

Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

 

Objednávací list na preventívne aktivity

 

Objednávací list na profesijné poradenstvo

 

Pedagogická charakteristika dieťaťa v MŠ

 


Ponukové listy odborných aktivít v oblasti prevencie v školskom roku 2021/2022


Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov I.stupňa ZŠ na šk.rok 2021/2022

 

Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov II.stupňa ZŠ na šk.rok 2021/2022

 

Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov SŠ na šk.rok 2021/2022

 


Pozvánky na pracovné stretnutia výchovných poradcov a koordinátorov primárnej prevencie ZŠ a SŠPozvánka na online pracovné stretnutie koordinátorov primárnej prevencie pre I.stupeň ZŠ

 

Pozvánka na online pracovné stretnutie koordinátorov primárnej prevencie pre II.stupeň ZŠ a SŠ

 

 

Správy

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2012/2013

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2013/2014

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2014/2015

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2015/2016

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2016/2017

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2018/2019

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2019/2020

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021