$co; }; ?> Dokumenty » CPPPaP Michalovce

Dokumenty

 

Tlačivá pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

 

Tlačivá pre deti zo SZP pred nástupom do školy


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa zo SZP pred nástupom do školy

 

Tlačivá pre žiakov základnej školy zo SZP


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka základnej školy zo SZP 

 

Pedagogické posúdenie žiaka v ZŠ

 

Všeobecné tlačivá


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Prihláška na psychologické vyšetrenie

 

Prihláška na špeciálno-pedagogické vyšetrenie

 

Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

 

Objednávací list na preventívne aktivity

 

Objednávací list na profesijné poradenstvo

 


Pozvánky na pracovné stretnutia výchovných poradcov a koordinátorov primárnej prevencie ZŠ a SŠ


 

Ponuka aktivít v školskom roku 2018/2019


Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov I.stupňa ZŠ na šk.rok 2018/2019

 

Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov II.stupňa ZŠ na šk.rok 2018/2019

 

Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov SŠ na šk.rok 2018/2019

 

 

Pre rodičov

Zlaté pravidlá dobrého poslucháča

 

Stratégie počúvania

 

Vplyv médií na dieťa

 

Ako ovládať hyperaktívne dieťa

 

Dys-com

 

Na čo sa pýtajú rodičia

 

Poruchy učenia

 

Rady pre rodičov – ako prežiť pubertu

 

Reedukácia detí

 

Voľba povolania – pre rodičov

 

Pre pedagógov

Ako vyučovať deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou

 

Ako pracovať s dieťaťom so slabším intelektovým výkonom

 

Dieťa a dyslexia

 

Edukačné aktivity

 

Kariérne poradenstvo

 

Nadané dieťa

 

Vývinové poruchy učenia a nadanie

 

Správy

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2012/2013

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2013/2014

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2014/2015

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2015/2016

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2016/2017

 

Kolektívna zmluva

KZ 2018