$co; }; ?> Dokumenty » CPPPaP Michalovce

Dokumenty

Všeobecné tlačivá


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Prihláška na psychologické vyšetrenie

 

Prihláška na špeciálno-pedagogické vyšetrenie

 

Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

 

Objednávací list na preventívne aktivity

 

Objednávací list na profesijné poradenstvo

 

Pedagogické posúdenie žiaka v ZŠ

 

Pedagogická charakteristika dieťaťa v MŠ

 


Ponukové listy odborných aktivít v oblasti prevencie v školskom roku 2022/2023


Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov I.stupňa ZŠ na šk.rok 2022/2023

 

Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov II.stupňa ZŠ na šk.rok 2022/2023

 

Ponukový list odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov SŠ na šk.rok 2022/2023

 

 

Správy

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2012/2013

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2013/2014

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2014/2015

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2015/2016

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2016/2017

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2018/2019

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2019/2020

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021

 

 

 

Kolektívna zmluva