$co; }; ?> Materiály » CPPPaP Michalovce

Materiály

Materiály pre žiakov, rodičov, učiteľov

 


Pandémia  


Ako sa lepšie učiť?  


Klamstvá u detí  


Odmeňovanie u detí  


Ako rozvíjať inteligenciu u detí  


Bezpečná vzťahová väzba  


Ako ovládať hyperaktívne dieťa  


Zlaté pravidlá dobrého poslucháča  


Kariérne poradenstvo