$co; }; ?> Oznamy » CPPPaP Michalovce

Oznamy

OZNAM   


 

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!

Oznamujeme Vám, že na základe aktuálnych usmernení ÚVZ, odborní zamestnanci centra vykonávajú svoje činnosti individuálnou formou v centre. Vašu návštevu je potrebné dopredu konzultovať na tel. č. 056/688 3056, 056/652 2080 alebo na tel. č. 0911/439400 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.